Звіт керівника ДНЗ за 2019 2020 н.р.

Звіт керівника Нижньосірогозького дошкільного навчального закладу
(
дитячого садка) № 3

Бездольної Тетяни Сергіївни

перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

за період 2019 - 2020 навчального року

29.05.2020 року

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального закладу в 2019-2020 навчальному році.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої.

Нижньосірогозький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 3 у своїй роботі підпорядковується сектору освіти Нижньосірогозької РДА;

розташований за адресою: смт Нижні сірогози, вул. Жданова, 53. Згідно проектної потужності розрахований на 35 місць. В 2019-2020 навчальному році в дошкільному навчальному закладі функціонувала 1 різновікова група із загальною кількістю 17 дітей.

Нижньосірогозький ДНЗ № 3 працює за п'ятиденним робочим тижнем за наступним режимом роботи груп: з 7.00 до 17.30 год

З метою створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку в дошкільному закладі оснащені та діють музична (спортивна) зала,

Згідно штатного розпису в дошкільному навчальному закладі працюють працює 8 чоловік, 3 з них - педагогічні працівники, 5 - обслуговуючий та технічний персонал.

В дошкільному закладі працюють 3 педагогів: 2 вихователя та 1 завідувач.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про відпустки»

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2018-2019 навчальному році. А також, відповідно власного Статуту, Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2019-2020 навчальному році було атестовано 1 педагог.

За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст (11 тарифного розряду)» вихователю Бугровенко С.М.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив дошкільного навчального закладу зосередив увагу на реалізацієї таких пріоритетних напрямів:

1. Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

2. Впровадження інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.

3. Розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку через театралізовану діяльність.

4. Формування основ здорового способу життя засобами валеологічної та екологічної освіти дошкільників.

Для реалізації зазначених завдань у річному плані роботи закладу було визначено комплекс управлінських, методичних, організаційно - педагогічних форм роботи.

Вжиті заходи у навчальному році щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), охоплені дошкільною освітою діти віком від 3 до 5 років.

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Провідним мотивом діяльності дошкільного навчального закладу в 2019- 2020 навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ДНЗ реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи. При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Одним з показників результативності роботи ДНЗ є діяльність педагогічного колективу з виконання Державного стандарту дошкільної освіти.

Протягом навчального року здійснювався моніторинг компетенцій дітей старшого дошкільного віку.

Робота організовувалась таким чином: визначався рівень розвитку дітей на початок навчального року, за півріччя (січень місяць) та на кінець н.р.

Вихователями відстежуються показники моніторингу та відповідно виконання вимог освітніх ліній.

Так ми бачимо найкращі досягнення наших вихованців та визначаємо проблеми подальшої роботи: що робити з кожною конкретною дитиною, яка потребує корекції, допомоги. Тут проводиться індивідуальна робота з дитиною, диференціація завдань під час занять. Для цього є досить багато демонстраційного та роздаткового матеріалу, який розподілений відповідно рівнів розвитку дітей.

Разом з тим для того, щоб покращилась якість дошкільної освіти та підвищились показники виконання Державного стандарту постійно відбувається підвищення професійної діяльності педагогів, що й сприяє покращенню результативності дітей через різноманітні форми роботи з педагогами на виконання завдань роботи річного плану. Всі ці форми є дієвими, так як стимулюють вихователів працювати.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати - діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

В ДНЗ проводиться планомірна робота відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140» та інших.

Проводиться робота щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. На початок навчального року було складено банк даних та надано до сектору освіти Нижньосірогозьбкої РДА списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу.

За рахунок бюджетних коштів придбано:

- медикаменти;
- миючі засоби;
- ел.лампочки;
- будівельні матеріали,
- шафа для книг;

- стільці офісні (3 шт);

- комп'ютерний стіл;

-письмовий стіл;

- Дитяча карусель «Місяць».

Режим харчування дітей здійснювався відповідно до режиму. Постачання продуктів відбувається щотижня, за попереднім замовленням.

Протягом року в дитячому раціоні наявні всі види круп, овочів, яєць, кисло-молочні продукти ( молоко, сметана, сир кисломолочний), риба морожена, м'ясо (філе куряче), овочі (картопля, капуста, морква, цибуля, буряк), в літній період іде постачання молодої картоплі, капусти, огірків, помідорів).

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу, згідно Статуту, направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. текст тут...